Sí Bemutatkozás

1986 óta foglalkozunk sítáborok szervezésével, és azóta folyamatosan igyekszünk, hogy a téli hónapokban sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket teremtsünk magunk és kollégáink számára.

1986 óta foglalkozunk sítáborok szervezésével, és azóta folyamatosan igyekszünk, hogy a téli hónapokban sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket teremtsünk magunk és kollegáink számára. Az ASE Sí Club 1995-ben alakult újjá a Szabadidő Szakosztály berkein belül egykori kollégánk és barátunk Stiglincz Gábor irányításával. Az újjászervezésnek köszönhetően taglétszámunk megnövekedett, hiszen a téli sportok, a síelés egyre népszerűbbé vált. Tagságunk létszámát lehetetlen pontosan megállapítani (a kettős tagságok miatt), de az elmúlt éveket tekintve átlagosan 60 fő körül mozog.

Az utóbbi években rendszeresen részt veszünk az Iskolai Síoktatók Egyesülete által szervezett továbbképzésen. 2002-ben kerültünk kapcsolatba az Iskolai Síoktatók Egyesülettel (ISE), amely támogatja és szervezi a testnevelő tanárok, pedagógusok, oktatással foglalkozó kollégák és az érdeklődő, ezt a sportágat jobban megismerni kívánó amatőr sportolók szakmai, módszertani ismereteinek folyamatos fejlesztését, továbbképzését. Az ISE a Síoktatók Magyarországi Szövetségével (SMSZ) és nemzetközi szervezetével (IVSS) együttműködve, terjeszti és oktatja a legfrissebb ismereteket. Akkreditált továbbképzéseiken, az „Iskolai sítúravezető tanfolyamon” az elmúlt években 10-en szerepeltünk eredményesen, és tettünk sikeres „iskolai síoktatói” vizsgát.

Főként Ausztria síterepeit látogatjuk, de rendszeresen megfordulunk Olaszország és Franciaország lejtőin is. Túravezetőinknek köszönhetően évente 100-120 fő tölti szabadságát sportos és kulturált keretek között. 2006 óta egykori szakcsoportvezetőnk emlékére a hagyományos januári túránk a „Stiga” emléktúra.
1996 óta minden húsvéti szünetet Viehhofenben, Saalbach-Hinterglemm pályáin töltjük.
Már kezdetektől fogva ez egy igazi nagycsaládos program, hiszen sokszor 10-12 család jön el 35-40 fővel.
Síoktatóinknak szezonnyitó edzőtáborokat is szervezünk és igyekszünk táborainknak minden szezonban új helyszínt találni, ezért 2009-től kezdve úgynevezett felfedező túrákat is indítunk, amikor csak egy kisebb csapat utazik el és minősíti az adott területet és az ottani csoportos szálláslehetőségeket.

Rendszeres résztvevői és sikeres szereplői vagyunk - kis létszámunk ellenére is - a februári Iparági Sítalálkozóknak. Az idén a Senior II kategória első tíz helyezettje között három paksi versenyző is volt. Teljesítményükkel történelmet írtak, mert a verseny fennállása óta először büszkélkedhetünk ilyen sikerrel. Gratulálunk nekik!

A sí idénysport, ezért a fizikai felkészülésre is nagy hangsúlyt fektetünk, főként kerékpározás formájában. Csoportunk zöme rendszeres tagja a nyári egyhetes megyei kerékpártúráknak is.
Összességében elmondhatjuk, hogy az eltelt 20 évben a Club teljesítette kitűzött céljait, szervezett túrák megvalósításával. Táboraink igazi csapatépítő tréningeknek tekinthetők, ahol, a cég dolgozói és családtagjai találják meg a kulturált kikapcsolódás lehetőségét.

ASE Sí Szakcsoport működési rendje

 1. A szakcsoport a hivatalos ügyvitelében az „ASE Sí Club” nevet használja.
 2. A szakcsoportnak tagja lehet minden természetes személy, aki elfogadja az ASE alapszabályát, ASE Szervezeti és Működési Rendjét és az ASE Sí Club Működési Rendjét.
 3. A clubtagságot a belépési nyilatkozat kitöltésével lehet kezdeményezni az elnökség felé.
  A tagsági viszony az elnökség elfogadó határozatával és az éves tagdíj befizetésével jön létre.
  A tagdíj nemfizetésével a tagság megszűnik
  A tagdíj befizetésének határideje a tárgyév február 28.
 4. A clubnak felnőtt és gyermek tagjai vannak. A club minden 18 év feletti tagja választó és választható.
 5. A tagdíj mértékét az ASE alapszabálya tartalmazza.
 6. A club vezetősége a klubelnökből, a szakmai vezetőből, versenyfelelősből és egy túravezetőből áll.
 7. A club elnökét a tagság javaslata alapján az ASE Tömegsport Szakosztály vezetője nevezi ki.
 8. A vezetőség többi tagját a tagság javaslata alapján a clubelnök nevezi ki.
 9. Szakmai vezetőnek csak az a tag nevezhető ki, aki rendelkezik szakmai képesítéssel.
 10. A club nem rendelkezik saját sporteszközökkel. A tagoknak a rendezvényeken saját sportfelszerelésüket kell haszni. A sportfelszerelés vásárlásában, illetve kölcsönzésében, megkeresés esetén a club segítséget nyújt.
 11. A club gazdálkodásáról a klub elnök egyszerűsített nyilvántartást köteles vezetni, és arról minden vezetőségi ülésen beszámolni.
 12. Bevételek
  -A tagok által befizetett ASE tagsági díj ( Szabadidő Szakosztály működési Rendje szerint)
  -Az ASE elnökség által engedélyezett egyéb bevételek (pl.: reklám).
 13. A club rendezvényein való részvétel önkéntes és a résztvevő saját felelőségre történik. A résztvevőket jelentkezés sorrendjében köteles elfogadni a rendezvény szervezője (túravezető). A rendezvényeken való részvételhez a club támogatást nyújt a rendezvény szervezőjén keresztül. A támogatás mértékét a klubvezetés az anyagi lehetőségek figyelembevételével határozza meg. A szervező a támogatás felhasználásáról a rendezvényt követően beszámol a vezetőségi ülésen.
 14. A rendezvényekhez (sítúrákhoz) túrakiírást kell készíteni, melyet e-mailon keresztül a tagsághoz el kell juttatni. A kiírásnak a túrával kapcsolatosan minden lényeges információt tartalmaznia kell.
 15. A túravezetők a túrát követően kötelesek túrabeszámolót készíteni. A túra beszámolónak a névsoron és a felhasznált támogatáson kívül a túra fontosabb eseményeit, teljes költségét és a túraszervezés tapasztalatait kell tartalmaznia.
 16. A club legmagasabb döntéshozó szerve a szakcsoportgyűlés, melynek összehívására az elnök jogosult.
  Az elnök köteles összehívni a szakcsoportgyűlést:
  -  évente egy alkalommal a vezetőség beszámolói kötelezettsége miatt,
  -  ha a vezetőség szükségesnek látja,
  -  ha a tagság 50%+1 fő kezdeményezi,
  -  ha a Szabadidő Szakosztály vezetője elrendeli.
 17. A vezetőségi ülések szeptemberben, decemberben, márciusban, illetve a szakcsoportülést követően kerülnek összehívásra.